top of page
KLACHTENREGELING

​​Uw shiatsu-therapeut is lid van Beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid  en kwaliteit. Echter, in elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas komen in de gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde acht.
 

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Neem dus in geval van een klacht altijd eerst contact op met de therapeut. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.

De LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten. Informatie over het klachtenreglement van SCAG is te lezen in deze folder.
 
Uitgebreide informatie over het klachtenregelement van Beroepsvereniging LVNT staat
hier.

LVNT
SCAG-logo.jpg
bottom of page